Innovation & Forskning

Mer sömn kan hjälpa tonåringar med ADHD

Tonåringar med ADHD kan bättre fokusera, planera och kontrollera sina känslor om de sover mer, visar en ny studie vid barnsjukhuset i Cincinatti, USA som presenteras vid konferensen Experimental Biology 2019 i Florida. Studien är den första i sitt slag och kan leda till långsiktiga positiva effekter för unga med ADHD.

Förskrivning av ADHD-medicin varierar stort i Sverige

Andelen barn som får ADHD-medicin utskrivet varierar stort från län till län enligt Socialstyrelsen. Skillnaderna beror inte på att behandling av ADHD med läkemedel ökar.

Personer med tics har högre risk för självmord

Människor med Tourettes syndrom eller kroniska tics, har fyra gånger högre risk att begå självmord än resten av befolkningen. Det visar en ny studie från Karolinska institutet.

Oklar koppling mellan influensa hos gravida och autism

Forskare visar motstridiga resultat om huruvida influensa under graviditeten ökar risk för autism hos barnet. Troligen ”en av många riskfaktorer” sammanfattar forskare bakom den senaste studien.

100 år gammal medicin ger hopp till barn med autism

En liten pilotstudie av det 100-år gamla läkemedlet suramin visar mätbara, om än tillfälliga, förbättringar av autismsymptom efter bara en dos. Forskare bakom studien hoppas större och längre studier ska leda till att suramin, eller liknande och bättre läkemedel ska godkännas för behandling av barn med autismspektrumtillstånd. 

Upptäckt: högriskgener bakom Tourettes

Forskning För första gången har forskare identifierat genmutationer som med 90 procent säkerhet ökar risken för Tourettes syndrom. Forskare bakom studien ser en ljus framtid med helt nya möjligheter att utveckla effektiva behandlingar.

NPF uppmärksammas på mjölkkartonger

Tillsammans med Arla har Hjärnfonden valt att starta sin kampanj ”Min fulla potential” på baksidan av mjölkpaket i hopp om att informationen når rätt målgrupp, de yngre.

Insatserna för barn med autism minskar

Mörka siffror från Socialstyrelsen visar att insatser för barn med funktionsnedsättningar som autism, minskar i Sverige: ”Det här handlar om barnens rätt till utveckling”.

Vartannat barn med Downs har autism eller ADHD

Forskarna till studien anser att många av dessa barn är otillräckligt utredda och saknar rätt diagnos.

Hundratals nya gener kopplade till autism

Med hjälp av maskininlärning har forskare i USA letat igenom hela människans arvsmassa för att upptäcka gener som kan bidra till autismspektrumtillstånd.

Adhd-läkemedel kan påverka ditt barns hjärtrytm

De allra vanligaste adhd-läkemedlen som innehåller metylfenidat kan leda till rubbningar av hjärtrytmen hos barn och ungdomar, enligt Vetenskapsradion.

Hjärncellerna som styr din uppmärksamhet

Svenska forskare pekar ut hjärnceller som hjälper oss hålla uppmärksamheten uppe. Kan vi manipulera dem i framtiden?

Fler barn med adhd får sömnhormon

Det blir allt vanligare att sömnhormonet melatonin skrivs ut till svenska barn och framförallt skrivs hormonet ut till barn med adhd. Forskare varnar dock för att det saknas långtidsstudier på hormonets effekter på barn.

Omognad kan misstas för adhd

Barn som föds sent på året diagnosticeras oftare med adhd. Anledningen kan vara att omognad misstas för adhd.

Passiv rökning kan orsaka adhd

Barn som utsätts för passiv rökning i hemmet kan löpa tre gånger så stor risk att drabbas av adhd visar ny studie.

Maten kan spela en stor roll hos barn med ADHD

Barn med ADHD har en påverkad blodsockerreglering. Vilket i sin tur påverkar koncentrationen. Det visar ny forskning som nu öppnar upp för nya möjligheter i behandling vid ADHD.

Adhd fördubblar risken att dö i förtid

Den som har en adhd-diagnos har en dubbelt så hög risk att dö i förtid jämfört med den övriga befolkningen. Kvinnor med adhd har en större risk än män med adhd.

Kunskapsstöd till skolorna för att tidigt upptäcka adhd

Personal inom skola, vård och omsorg får nu redskap för att kunna uppmärksamma och känna igen problem som kan tyda på adhd. Detta för att tidigt upptäcka och behandla adhd.

Läkemedel vid adhd godkänns för vuxna

Det första centralstimulerande läkemedlet har nu godkänts av Läkemedelsverket som behandling av vuxna med adhd. Tidigare har denna typ av läkemedel endast varit godkänt för barn upp till 18 år.  

Fler barn och unga får adhd-läkemedel

Allt fler får centralstimulerande adhd-läkemedel, trots att man fortfarande inte vet vilken effekt användningen har på lång sikt. Det visar en granskning som Socialstyrelsen gjort.