Passiv rökning kan orsaka adhd

Barn som utsätts för passiv rökning i hemmet kan löpa tre gånger så stor risk att drabbas av adhd visar ny studie.


Passiv rökning kan vara kopplat till kognitiva störningar som adhd hos barn visar en ny studie. I studien har forskare från University of Miami, Miller School of Medicine analyserat data från en spansk nationell hälsoundersökning. I hälsoundersökningen har föräldrarna till 2 357 barn i åldrarna fyra till tolv år fått svara på hur ofta deras barn utsattes för rökning i hemmet. Föräldrarna har också fått svara på frågor som utformats för att utvärdera barnens mentala hälsa, skriver Reuters.

Det forskarna upptäckte var att det fanns ett starkt samband mellan rökning och adhd, även efter att man kontrollerat för andra faktorer som föräldrarnas mentala hälsa och socio-ekonomiska förhållanden. Bland de barn som utsattes för under en timmes passiv rökning per dag var förekomsten av adhd dubbelt så hög som bland de barn som inte utsattes för någon passiv rökning. Bland de barn som utsattes för mer än en timmes passiv rökning per dag var adhd tre gånger så vanligt.

Eftersom studien inte täcker ett större tidspann och eftersom föräldrarna själva fått utvärdera sina barns mentala hälsa så är forskarna noga med att poängtera att studien inte bevisar att passiv rökning leder till adhd. Dock menar de att man påvisat ett tydligt samband som behöver studeras ytterligare.