Bokstavsdiagnoser hos barn

Hos barn med ADD och ADHD kan det kännas som att det antingen saknas gas- eller bromspedal ibland. Vissa barn är hyperaktiva på en nivå som är över normalt och andra vänder sig inåt, försvinner in i dagdrömmar och har svårt att koncentrera sig.


ADD och ADHD yttrar sig på olika sätt men har problem med impulsivitet och uppmärksamhet gemensamt. Barn med ADD har till skillnad från barn med ADHD inte problem med hyperaktivitet utan visar motsatt symptom och blir mer inåtvända.

En bokstavsdiagnos visar sig ofta när barnet börjar i förskola eller skola. Det kan visa sig som att barnet har svårt att reglera sina känslor eller att fokusera på att få uppgifter gjorda. I skolmiljön är intrycken många och intensiva vilket även kan skapa förvirring och stress då barnet inte kan sortera sina upplevelser.

De vuxna i barnets närhet är ansvariga för att vardagen ska fungera och föräldrar till barn med bokstavskombination kan i större utsträckning känna oro och otillräcklighet.

Forskning visar att föräldrars agerande påverkar barnets beteende, en bokstavsdiagnos gör det svårt för barnet att bete sig på det sätt som anses vara rätt i alla lägen. Därför är en av de viktigaste nycklarna till att få vardagen att fungera att läsa på, att lära sig om diagnosen och förstå det egna barnets enskilda behov och reaktioner. Därefter är det viktigt att lära sig att acceptera att barnet är som det är och att anpassa kraven på barnet och dig själv som förälder till en nivå som känns bra.

En del barn med bokstavskombination kan ligga flera år framför sina klasskamrater i utvecklingen i ett specifikt ämne medan de kan ha problem med att knyta sina egna skor.

Tips som kan underlätta vardagen för barn med bokstavsdiagnos:

  • Struktur i vardagen med tydliga rutiner
  • Uppmärksamma och berömma självklarheter och småsaker
  • Använd stödjande och konkret kommunikation
  • Flytta fokus från problem till beröm
  • Sätt realistiska förväntningar och krav
  • Använd gränser med naturliga konsekvenser

Ta hjälp för att skapa förutsättningar för just er familj att minska risken för stress och missförstånd. Det kan till exempel hjälpa att kartlägga barnets energinivå under dagen och även dina egna svagare moment för att få hjälp med en struktur för just dessa tillfällen.