Annons från ADHDdoktorn

Läkare, psykologer och arbetsterapeut i mobilen – så kan du få hjälp på nätet vid ADHD

I en vardag utan lediga luckor i schemat kan ett läkarbesök eller samtal med en terapeut vara svårt att få till. Nu är det möjligt att få specialistvård för ADHD online – ADHD-doktorn är en privat mottagning där psykiater, sjuksköterska, psykolog och arbetsterapeut jobbar i team med utredning och behandling.


– Digitaliseringen gör det möjligt för oss att möta patienterna på deras villkor vad gäller tid och plats. Hittills har man mest sett digitala alternativ inom primärvården, men nu har turen kommit till psykiatrisk vård – först ut är vår tjänst för ADHD-behandling. Inom kort kommer även vår nya tjänst Psykiatridoktorn.se att erbjuda kontakt med psykiatrer via videosamtal när det gäller annan psykiatri, säger Ann Fatton, medgrundare och vd för ADHD-doktorn.

ADHD-doktorn hjälper patienter som nyligen fått ADHD-diagnos eller har provat olika behandlingsformer för sin ADHD under längre tid. Kanske behöver man samtalsbehandling eller vill få en genomgång av pågående medicinering?

Finns endast misstankar om ADHD/ADD erbjuds möjligheten att genomföra en utredning för att utreda om man uppfyller kriterierna för en diagnos eller inte.

Svårigheter att t ex fokusera, komma ihåg saker, skapa struktur och vanor som håller över tid kan vara utmanande när man har ADHD och detta kan göra att vardagen blir svår att få ihop. Då kan man också vända sig till oss.

Läs mer om ADHDdoktorns tjänster

En ADHD-mottagning online

Alla som arbetar med ADHD-doktorn har ett starkt engagemang för patienter med ADHD.

– Det handlar mycket om att förenkla vardagen för patienterna, exempelvis genom att kunna träffa läkaren i trygg hemmiljö när barnen har gått och lagt sig på kvällen, eller att inte behöva byta mottagning när man flyttar under studietiden. Också att finnas tillgänglig online via olika kanaler, med snabba svarstider vid enklare frågor eller rådgivning. Om du exempelvis är osäker på om du vänt dig till rätt vårdgivare eller vill ha svar på frågor kring hur tjänsten fungerar kan du använda chatten på hemsidan.

ADHD-doktorns läkare, psykologer, arbetsterapeuter och sjuksköterskor har lång erfarenhet av ADHD-behandling inom landstingsvården.

– För oss är det viktigt att den vård vi erbjuder är säker och högkvalitativ. Vi följer samtliga rekommendationer från Läkemedelsverket och Socialstyrelsen och använder beprövade och evidensbaserade metoder, därför kräver vi bland annat provtagningar för att kontrollera drogfrihet under behandlingen, förklarar Ann Fatton, VD och medgrundare.

Hur fungerar det i praktiken?

Hög tillgänglighet över hela landet

– Vi skapar möjligheter för fler patienter runt om i landet att utan dröjsmål komma igång med utredning eller behandling för sin ADHD – väntetider och vårdköer orsakar onödigt lidande och problem för patienter. Även ur ett samhällsperspektiv är det inte försvarbart, säger Ann Fatton.

Hos ADHD-doktorn arbetar psykiatrer, sjuksköterskor, psykologer och arbetsterapeuter tillsammans i team för att erbjuda patienterna behandling med helhetsperspektiv, som täcker både den medicinska delen, samtalsbehandling genom coachning, KBT och arbetsterapi och även psykoedukation genom föreläsningar. Helhet, uppföljning och långsiktighet i behandlingen är viktig, säger Maria Persson, som är leg arbetsterapeut och ansvarig för samtalsbehandling och patientutbildning.

Patienten använder mobilt BankID för att legitimera sig och få tillgång till de digitala verktygen, bland annat videoappen och meddelandefunktionen.

All kontakt sker via mobilen

Första mötet sker genom ett bedömningssamtal via videolänk där läkaren eller psykologen gör en bedömning av huruvida patienten kan få hjälp och behandling hos ADHD-doktorn. Det är något som många patienter uppskattar, särskilt om de är osäkra på att de vänt sig till rätt vårdgivare. Under första samtalet lägger läkaren och patienten tillsammans upp en behandlingsplan.

Innan behandlingen kan sättas igång lämnar patienten prover och fyller i självskattningar via onlineformulär.

– Säkerheten kring teknik och hantering av personuppgifter är också avgörande. All kommunikation sker bakom inloggning med BankID. Vi journalför alla besök precis som vanliga patientbesök. Ett moment som dock inte går att digitalisera är provtagningen; patienterna måste minst en gång om året fysiskt bege sig till en provtagningsenhet för att lämna prover.

Enklare väg till ADHD-behandling