NPF uppmärksammas på mjölkkartonger

Tillsammans med Arla har Hjärnfonden valt att starta sin kampanj ”Min fulla potential” på baksidan av mjölkpaket i hopp om att informationen når rätt målgrupp, de yngre.


Mjölkbaksidor har sedan länge varit informationsbärare för diverse reklam. Och enligt Arla själva, läser hälften av alla svenska 9–16 åringar baksidorna varje dag och två till tre läser någon gång i veckan.

Hjärnfonden vill därför, i ett samarbete med Arla, minska okunskapen och stigmat om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Detta genom att sprida information om hur det är att leva med en diagnos som adhd, Asbergers eller Tourettes med hjälp av enkla illustrationer på mjölkförpackningarna.

Det finns skolor idag som välkomnar alla, gör extra anpassningar och tar hänsyn till elevers olika behov, vilket är någonting som Hjärnfonden vill att fler ska ta efter.

Läs mer om kampanjen ”Min fulla potential” här.