Insatserna för barn med autism minskar

Mörka siffror från Socialstyrelsen visar att insatser för barn med funktionsnedsättningar som autism, minskar i Sverige: ”Det här handlar om barnens rätt till utveckling”.


Den grupp som beviljas allt färre insatser är barn med funktionsnedsättning. Sedan 2007 har antalet barn som beviljas korttidsvistelse, där läger och kortare tid på korttidshem eller hos korttidsfamilj ingår, minskar med 5 procent.

Under samma period har insatsen korttidstillsyn, som ska ge en trygg och meningsfull fritids före och efter skolan samt på skollov och andra ledigheter, minskar med 15 procent.

– Minskningen gäller främst de mindre åldersgrupperna. Insatserna för barn mellan åldrarna 7 – 12 är densamma. En trolig orsak är att färre insatser beviljas runt den här åldersgruppen. Det kan också vara så att dessa insatser främst rekommenderas vid skolstarter, säger Karin Flyck till Dagens Hälsa.

Ökad press på barnens anhöriga

Korttidsvistelse och korttidstillsyn för bland annat barn med autism och ryggmärgsbråck är två insatser som underlättar för barnens närstående då det ger dem tid till återhämtning. Men med allt färre beviljningar är det troligt att närstående får rycka in, enligt Karin Flyck.

– Det handlar om barnens rätt till utveckling, att få träffa andra barn och få sociala kontakter. När insatserna minskar så tror vi att det är många gånger blir de anhöriga som får ta på sig det ansvaret själva.

Hur kan man vända den dalande trenden?

– Det är viktigt att kommunerna informerar till småbarnsföräldrar att dessa insatser finns och att de får en så pass bra behovsbedömning som möjligt som utgår från barnen och familjens behov. Samt att insatserna följs upp kontinuerligt, säger Karin Flyck till Dagens Hälsa.