Vartannat barn med Downs har autism eller ADHD

Forskarna till studien anser att många av dessa barn är otillräckligt utredda och saknar rätt diagnos.


Nu efterlyser forskare från Akademiska sjukhuset screening i 3–5 årsåldern för autism och tidigt i grundskolan för ADHD.

Man har längre ansett att barn med Down syndrom inte kunnat ha ADHD eller autism. Tecken på dessa tillstånd kopplades till barnets utvecklingsstörning och bedömdes inte gå att åtgärda.

Foto: Wikicommons 

Under de senaste åren har man däremot uppskattat att 5–10 procent av dessa barn har autism, jämfört med 1–2 procent av befolkningen i stort.

– Vår studie visar att det är betydligt vanligare. 42 procent av barnen hade autism och 34 procent ADHD. Därför rekommenderar vi att screening införs för barn med Downs syndrom, i åldern 3–5 år för autism och i åldern 5–6 år för ADHD. Detta för att kunna ge rätt stöd till familjen och rätt anpassning i förskola/skola, säger Ulrika Wester Oxelgren, överläkare på Akademiska barnsjukhuset och ansvarig för forskningsstudien i Uppsala.

Alla de barn med Downs syndrom som deltog i studien och fick diagnosen autism har nu erbjudits uppföljning i ett utvecklingsprojekt vid Akademiska där man gett berörda familjer och personer inom skola utbildning och stöd att hitta rätt strategier och hjälpmedel samt vi behov av medicinering.

– Det finns så mycket man kan göra och ju tidigare barnen diagnostiseras desto bättre. Vår förhoppning är att fler barn ska erbjudas en bättre anpassad pedagogik och rätt hjälpmedel som underlättar både inlärning och sociala kontakter med kompisar, avrundar Ulrika Wester Oxelgren.