Skillnaden mellan ADD och ADHD

Begreppet ADHD är ett huvudbegrepp, bokstavsdiagnosen ADD är en form av ADHD. Diagnosen ADD innebär till exempel att man har uppmärksamhetsproblem, något som även är ett vanligt symptom vid ADHD.


Den stora skillnaden är att en person med ADD inte är hyperaktiv, något som är ett tydligt symptom vid ADHD. Skillnaden blir tydlig när man ser bokstavsdiagnosernas namn bredvid varandra:

ADD = Attention Deficit Disorder

ADHD = Attention Deficit Hyperactivity Disorder

Vanligare hos flickor

ADHD är till viss procent vanligare hos pojkar medan ADD är vanligare hos flickor.  Forskning visar på att ADHD följer med genom hela livet trots att de flesta med åren blir bättre på att hantera symptomen. När det gäller ADD är forskarna däremot osäkra på hur långt upp i vuxen ålder diagnosen följer med, samt att vissa forskare menar att kvinnor med ADD har symptom längre upp i åldern än män.

Skillnad på symptom

ADD – En person med ADD kan uppfattas som disträ, tystlåten och blyg. Vanliga symptom är att personen dagdrömmer och har koncentrationssvårigheter. Personen behöver dock inte vara mer passiv bara för att hyperaktivitet är mer typiskt för ADHD.

Symptom hos personer med ADD:

  • Känsliga mot stökiga, högljudda miljöer
  • Kan ha problem med sömnen och ha svårt att somna på nätterna när tankarna tar över

ADHD – En person med ADHD är utåtagerande, hyperaktiv och har svårt med uppmärksamheten. Som barn kan man uppfattas som intensiv och uppmärksamhetskrävande. En person med ADHD kan under sin uppväxt präglas av egna upplevelser, förväntningar och krav från sin omgivning som påverkar livssituationen med diagnosen.

Symptom hos personer med ADHD:

  • Svårt att kontrollera aggressivt och impulsivt beteende
  • Beteendeproblematik som kan påverka relationer
  • Koncentrationssvårigheter
  • Svårt att sitta still och fokusera
  • Läs- och skrivsvårigheter
  • Inlärningssvårigheter