Hur det är att leva med OCD

Gunnel Gudbrand på Svenska OCD-förbundet berättar om hur det är att leva med någon som har OCD och ger sina bästa tips till andra anhöriga.


Gunnel Gudbrand på Svenska OCD-förbundet delar med sig av sin kunskap.

Jag är mamma till en son som har OCD (tvångssyndrom). Problemen kom smygande i tonåren med ett allmänt dåligt mående och ibland med svår ångest på nätterna. När han flyttat hemifrån kunde han ringa vid klockan två på nätterna för att ångesten var så svår. Vi pratade i flera timmar sedan fick jag ändå åka till honom och stanna tills ångesten lagt sig. Då var kanske klockan sju på morgonen. Sedan var det bara för mig att åka hem, duscha, äta frukost och gå till jobbet på fritidshemmet.

Nu efteråt förstår jag inte hur jag orkade, men när man är \”mitt i\” så orkar man. Det tog lång tid innan han fick rätt diagnos men efter det kunde vi själva söka kunskap och då blev allting mycket lättare.

Det har känts tryggt att vara med i Svenska OCD förbundet för där kan man träffa personer i liknande situationer genom till exempel stödgrupper, öppet hus, sommar/vinterläge och utflykter. Man behöver inte känna sig ensam utan man träffar människor som förstår.

Hur märker man om någon har OCD? Ja, det är svårt att säga för detta är ett dolt handikapp. Man vill helst dölja sina problem både för familj och vården eftersom det är mycket skam och skuld i problematiken. Men några tecken kan exempelvis vara om personen har samlat på sig så mycket saker så man nästan inte kan röra sig i hemmet, tvättar sig ovanligt länge, viljan att inte ta hem gäster i hemmet på grund av all röra och oordning, samt att personen måste kontrollera spis, sladdar och kranar flera timmar innan personen kan gå hemifrån.

OCD kan se ut på många olika sätt, och om det man gör eller tänker tar mer än en timme om dagen och är förenat med ett obehag/ångest diagnostiseras det med OCD.

Det är oklart till vad som är orsaken till OCD men forskning tyder på att det kan bero på både arv och miljö. Till exempel om man har en släkting med OCD och själv utsätts för en stressfull händelse så som föda barn, börja skolan, gå igenom puberteten, flytta hemifrån eller mista en anhörig, så kan OCD utvecklas. Man kallar det för Stress-sårbarhetsmodellen. Det finns en sårbarhet att utveckla OCD om man har någon i släkten som har OCD. Om man har hög sårbarhet för OCD behövs bara låg stress för att utveckla sjukdomen. Om man har låg sårbarhet för OCD klarar man högre stress utan att utveckla OCD.

Mina bästa råd till dig som anhörig till någon med OCD:

  • Sök upp kunskap om OCD.
  • Gå med i Svenska OCD förbundet. Vi har lokalföreningar runt om i landet.
  • Gå med i en Stödgrupp/studiecirkel.
  • Våga öppna upp dig och prata om det som är svårt.
  • Stötta behandling med KBT exponering med ritualprevention.
  • Ge beröm och uppmuntran när du ser framsteg hos personen, även de små.
  • Försök att hålla dig till normala rutiner.
  • Acceptera att det kommer svåra dagar då kraven inte kan vara så stora.
  • Bemöt personen på ett trevligt sätt.
  • Du kan vända dig till Svenska OCD förbundet och få tips om vilken lokalförening som finns samt vilka aktiviteter som finns på den ort du bor i.