Adhd-läkemedel kan påverka ditt barns hjärtrytm

De allra vanligaste adhd-läkemedlen som innehåller metylfenidat kan leda till rubbningar av hjärtrytmen hos barn och ungdomar, enligt Vetenskapsradion.


adhd-ritalin-wpI studien som togs fram i Sydkorea ingick 150 000 barn och ungdomar som behandlas med adhd-läkemedel. Av dem hade 1000 fått någon typ av påverkan på hjärtat, exemplevis hjärtrytmrubbningar.

Sådana rubbningar kan vara både allvarlig och mindre allvarlig.

I Sverige ska barn som har problem med hjärtat inte få den här typen av läkemedel. Men Bror Jonzon på Läkemedelsverket säger till Vetenskapsradion att vi i Sverige inte riktigt vet hur det ser ut med eventuell allvarlig hjärtpåverkan av adhd-läkemedel.

Metylfenidat – den aktiva substansen i adhd-mediciner – är enligt Fass beroendeframkallande och klassas som kokain och metamfetamin.

Gymnasielever koncentrationsförmåga ökar

Den aktiva substansen kan vara Concerta eller Ritalin. Att studenter väljer att använda dessa substanser för att öka koncentrationsförmågan är vanligt. I USA använder så mycket som var tredje gymnasielev Concerta eller Ritalin när ett viktigt prov väntar.