Add

Add är en form av diagnosen adhd – men utan överaktiviteten.


add - en form av adhdVad är add?

Det finns olika former av adhd – där add är en av dem. Add står för Attention Deficit Disorder.

De personer som har add har symptom så som uppmärksamhetsproblem och impulsivitet, men saknar till skillnad från andra former av adhd överaktiviteten.

Snarare kan du med add ha svårare att få saker gjorda och att komma igång med aktiviteter.

Symptom på add

Uppmärksamhetsproblem

Du som har add har svårigheter med koncentrationen, att lyssna på vad andra säger och blir lätt störd. Det är också vanligt att glömma viktiga saker och kan uppfattas som slarvig. Många blir väldigt lätt uttråkade och har svårt att slutföra det som inte är tillräckligt intressant.

Impulsivitet

Känslorna kan pendla snabbt och upp ner och känsloreaktionerna kan vara svårkontrollerade. Det är dessutom svårt att hantera situationer som kräver eftertanke. Att göra först och tänka sen är typiska tecken på add.

Underaktivitet

Till skillnad mot övriga former av adhd så saknar du som har add överaktiviteten. Det kan snarare vara så att du har en lägre aktivitetsnivå än normalt och att det kan vara väldigt svårt att ta tag i saker.

Vem drabbas?

Varför vissa personer drabbas av add är inte klarlagt, men man vet att ärftlighet har en betydelse då många i samma släkt och familj ofta får samma diagnos.

Cirka 3-6 procent av alla barn och 2 procent av alla vuxna, har olika former av adhd.

Hos just add är det vanligare att flickor och kvinnor drabbas.

Svårare att sätta diagnos

Eftersom add inte märks lika mycket utåt, då överaktiviteten saknas, tar det ofta längre tid innan det upptäcks.

Misstänker du add och vill testa dig?

Om du misstänker att du har add eller en annan form av adhd ska du ta kontakt med din vårdcentral för att få en remiss för en neuropsykiatrisk utredning. Om du är under 18 år kan du även ta kontakt med din skolsköterska eller ungdomsmottagning för att få en remiss.

Utredning vid add

För att ställa diagnos görs en utredning av en psykolog och en läkare.

Utredningen består av intervjuer med anhöriga, olika tester och medicinsk undersökning.

Om det är ett barn som misstänks diagnos görs utredningen ofta på en barnmottagning eller på barn- och ungdomspsykiatrin.

Behandling av add

Add går inte att bota, men man kan lära sig att leva med diagnosen och även få bättre förutsättningar för olika svårigheter.

Terapi och arbetsterapi är två former av behandlingar som kan hjälpa dig att hitta verktyg i din vardag för att underlätta. Både när det gäller tankar och känslor, men även hur du ska strukturera upp ditt arbete på bästa sätt med mera.

För en person med add är det alltid lättare att ha en välstrukturerad vardag för att undvika stress.

Dessutom är det bra att personer i din närhet får kännedom om din diagnos så att du kan få anpassning i skolan och på arbetet. Anhöriga kan också få anhörighetsutbildningar för att lättare förstå dig. Förståelse hos omgivningen kan underlätta stort i vardagen.

Det finns också idag medicinering för både vuxna och barn för att lindra symptomen vid add. Prata med din läkare om det om du känner att du har behov av detta.