Läkemedel vid adhd godkänns för vuxna

Det första centralstimulerande läkemedlet har nu godkänts av Läkemedelsverket som behandling av vuxna med adhd. Tidigare har denna typ av läkemedel endast varit godkänt för barn upp till 18 år.

 


Läkemedel vid adhd godkänns för vuxnaEfter en långtidsstudie om ett centralstimulerande läkemedel som behandling av adhd hos vuxna ändrar nu Läkemedelsverket sina rekommendationer.

Studien visade att läkemedlet hade en väldigt god effekt på symptomen samt att det inte gav de biverkningar som man tidigare trott.

– Många vuxna patienter med obehandlad adhd har det väldigt svårt. Symtom som bristande koncentrationsförmåga och impulskontroll kan leda till problem med studier, arbete och sociala relationer, säger Ylva Ginsburg, överläkare i psykiatri och nationell koordinator för studien, till Vårdfokus.

Det tidigare beslutet byggde på rekommendendationer från Europiska läkemedelsmyndighetens, EMA, där myndigheten bland annat pekade på biverkningar som ångest, hjärt- och kärlproblem, aggressivitet och förhöjd självmordsrisk.

Men i långtidsstudie syntes inga nya eller oväntade biverkningar och därför har nu beslutet förändrats. Läkemedelsverket och Socialstyrelsen kommer dock att noggrant följa upp läkemedelsbehandlingen av adhd.