Fakta

Adhd

Uppmärksamhetsstörningar, överaktivitet och impulsivitet

Add

Add är en form av diagnosen adhd – men utan överaktiviteten.

Autism

Svårt att tolka sammanhang och andras tankar&känslor

Aspergers syndrom

Svårt att sätta sig in i sociala situationer och förstå andra

Tourettes syndrom

Tourettes syndrom (TS) innebär att du gör tvångsmässiga upprepande rörelser och läten som kallas tics. Symptomen uppstår alltid som barn, och försvinner ofta eller blir lindrigare som vuxen.

OCD – Tvångssyndrom

När du gör något tvångsmässigt, som att maniskt tvätta händerna

Test: Autism

Detta självtest kan ge en indikation om du visar autistiska symtom eller symtom på andra autism spektrum tillstånd.

Test: ADHD-test för vuxna

Testet är baserat på frågor som en läkare ställer vid ADHD utredning.

Test: Är mina tvångstankar OCD?

chat
expand_more

Behöver du hjälp att hitta information?

clear