Förskrivning av ADHD-medicin varierar stort i Sverige

Andelen barn som får ADHD-medicin utskrivet varierar stort från län till län enligt Socialstyrelsen. Skillnaderna beror inte på att behandling av ADHD med läkemedel ökar.


Enligt statistik från Socialstyrelsen varierar förskrivning av ADHD-medicin stort mellan län i Sverige. Det är tydligt i åldersgruppen 10-17 år som är den åldersgrupp som använder mest ADHD-medicin.

– Vården ska vara patientsäker och jämlik oavsett var man bor, och därför är det angeläget att analysera närmare vad som ligger bakom de stora skillnaderna. Det kan handla om att förekomsten av ADHD är olika i landet. Men det kan också bero på bristande tillgång till kompetens och resurser för att utreda ADHD, eller att diagnostiken tillämpas olika, säger Peter Salmi, utredare på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Andelen pojkar och flickor mellan 10 till 17 år som får ADHD-medicin utskrivet:
  • Gävleborgs län: 8,7 % pojkar, 4,7 % flickor
  • Stockholms län: 7,0 % pojkar, 3,4 % flickor
  • Västra Götalands län: 4,8 % pojkar, 2,1 % flickor
  • Jönköpings län: 3,6 % pojkar, 1,2 % flickor
  • Snitt i landet: 5,6 % pojkar, 2,6 % flickor

Förskrivning av ADHD-läkemedel har ökat kraftigt i Sverige sedan 2006 då snittet i landet låg på 1,3 % bland pojkar och 0,3 procent för flickor. Detta beror på att fler får diagnosen ADHD, inte att det blivit vanligare att behandla ADHD med läkemedel.