Kunskapsstöd till skolorna för att tidigt upptäcka adhd

Personal inom skola, vård och omsorg får nu redskap för att kunna uppmärksamma och känna igen problem som kan tyda på adhd. Detta för att tidigt upptäcka och behandla adhd.


Nytt kunskapsstöd för tidig upptäckt av adhdDet är Socialstyrelsen som har gett ut ett gemensamt kunskapsstöd till de verksamheter som möter personer som har problem som kan tyda på adhd.

Att tidigt upptäcka adhd är viktigt och kan göra att fler barn och vuxna får en kvalificerad diagnostik och behandling.

Kunskapsstödet tar bland annat upp olika typer av behandling samt informations- och utbildningsmaterial om adhd.