Världsautismdagen

Världsautismdagen instiftades av FNs general församling 2007 och infaller årligen 2 april. Syftet med dagen är att uppmärksamma autism runtom i världen.


AutismVarje år ligger fokuset på ett specifikt tema som bestäms av FN. I år var temat handikapphjälpmedel (Assistive Technologies, Active Participation). Målet var att lyfta olika teknologier som kan riva barriärer som hindrar autistiska personer att leva ett normalt liv.

Autismdagen i Sverige

I Sverige är det främst Autism- och Aspergerföreningarna som uppmärksammar autismdagen. Runtom i landet anordnas aktiviteter såsom bokbord, utställningar, teater och filmvisningar.

Greta Thunberg hyllar

En av de som uppmärksammade världsautismdagen 2019 var den 16-åriga svenska klimataktivisten Greta Thunberg. Greta, som själv har diagnosen aspergers syndrom, hyllade alla med autism med ett motiverande budskap på Instagram.

”Idag är det Världsautismdagen. Stolt att ligga i spektrumet.

Och nej, autism (såväl som ADHD, Tourtettes, OCD, ODD etc) är inte en ”gåva”. För många är det en oändlig kamp mot skolor, arbetsplatser och mobbing. Men under de rätta förutsättningarna, med rätt medel, så KAN det vara en superkraft. Vårt samhälle behöver förändring, och vi behöver människor som tänker utanför lådan, och vi bör ta hand om varandra, och hylla våra olikheter”. 

Autism – en funktionsnedsättning

Autism är en neurologisk funktionsnedsättning som påverkar hjärnans förmåga att tolka information och se helhet och sammanhang. Många tolkar det som sägs bokstavligt. Personer med autism har ofta svårt med det sociala samspelet och har begränsade intressen och aktiviteter.

Autism är en livslång funktionsnedsättning och det finns ingen specifik behandlning. Det handlar snarare att ha ett visst förhållningssätt till funktionsnedsättningen.

Läs mer om autism.