Adhd fördubblar risken att dö i förtid

Den som har en adhd-diagnos har en dubbelt så hög risk att dö i förtid jämfört med den övriga befolkningen. Kvinnor med adhd har en större risk än män med adhd.


Adhd fördubblar risken att dö i förtidI en omfattande dansk studie, som följt två miljoner personer, så visade det sig att personer med adhd har en ökad risk att dö i förtid. Där en stor del av riskökningen bestod av onaturliga dödsfall så som olyckor.

Risken var dessutom högre för flickor och för personer som fått sin diagnos i vuxen ålder.

I och med resultatet så understryker en av forskarna bakom studien hur viktigt det är att adhd diagnostiseras i tid, speciellt hos flickor.

Däremot är den totala risken om förtida död fortfarande låg.

Studien är publicerad på The Lancet.