Hjärncellerna som styr din uppmärksamhet

Svenska forskare pekar ut hjärnceller som hjälper oss hålla uppmärksamheten uppe. Kan vi manipulera dem i framtiden?


neuroner

Hjärnceller

Forskare vid Karolinska institutet har hittat en specialiserad grupp celler i hjärnan som styr uppmärksamheten. I studien tränade forskarna möss att utföra en svår uppgift som krävde hög koncentration. Sedan fick mössen repetera uppgiften om och om igen medan forskare mätte deras uppmärksamhet. Då upptäckte de en speciell celltyp i främre delen av hjärnan som var aktiv bland de möss som behöll uppmärksamheten. Dessutom kunde de stimulera just de cellerna hos möss som var ouppmärksamma på uppgiften och förbättra deras koncentration.

Den speciella celltypen ligger i en del av hjärnan som styr minne, inlärning, beslutsfattande och problemlösning.

Uppmärksamhet är påverkat vid flera sjukdomar som schizofreni, adhd och autism men det finns få effektiva läkemedel för dessa sjukdomar idag. Det gör de här cellerna speciellt intressanta för att i framtiden ta fram läkemedel som kan förbättra kognitiva funktioner.