✕ Stäng

Aspergers syndrom

Personer som har Aspergers syndrom kan ofta upplevas som ouppfostrade eller oförskämda. Anledningen till det är att de inte ser på omgivningen på samma vis som alla andra.

Emilie Karlson, redaktör på Healthcare Media
Senast uppdaterad 1 mars 2019

Aspergers syndrom – vad är det?

Aspergers syndrom är en funktionsnedsättning som yttrar sig med att man har ett annorlunda tankesätt och uppfattning om omvärlden. Aspergers kan vara ärftligt, men beror inte på psykosociala faktorer från barndomen.

Man räknar med att cirka 4 av 1000 personer har Aspergers syndrom och att det troligtvis är något vanligare hos pojkar. Det kan däremot bero på ett mörkertal bland flickorna då deras symptom ser annorlunda ut.

Personer som har Aspergers syndrom har ofta en begåvning för något speciellt och har ofta mycket specifika intressen. Har man Aspergers syndrom är det aldrig något som syns i första anblick, vilket kan leda till att människor i ens omgivning kan tycka att man är oförskämd. Det är också lätt att personer med Aspergers ofta blir missförstådda utan att de själva förstår varför.

Symptom

Symptomen för Aspergers är ganska utmärkande. Oftast handlar det om att de inte kan sätta sig in i sociala situationer och förstå hur andra tänker eller känner. De har inte heller samma förmåga att förstå undertoner eller kunna läsa mellan raderna.

Ytterligare symptom kan vara svårigheter i tillvaron med planering och organisering, låsningar i beteenden och ett mycket konkret tänkande vilket kan leda till att allt som sägs tolkas bokstavligen.

Aspergers syndrom visar sig i unga år och kan leda till svårigheter i skolan, svårt att delta i lagsporter på gympan, koncentrationssvårigheter samt att de är överaktiva och mycket impulsiva.

Många med Aspergers lär sig att kompensera sina svårigheter senare i livet vilket gör det lättare att leva normalt.

Utredning

Vid misstanke om att ditt barn har Aspergers kan du vända dig till BUP, barn- och ungdomspsykiatrin, för att kunna göra en utredning. Är du vuxen och har misstankar om att du har Aspergers kan du kontakta en psykiatrisk öppenvårdsmottagning för vidare hjälp.

Ofta får man genomgå tester i abstrakt och teoretiskt tänkande samt problemlösning.

Behandling

Behandling av Aspergers syndrom handlar i första hand om att anpassa miljön efter behoven som den enskilda personen med Aspergers har. Ofta är pedagogiska insatser viktiga för ett barn med Aspergers. Det är viktigt att se till att ditt barn får stöd så snart som möjligt för att undvika att sociala situationer ställer för höga krav, vilket senare i livet kan ge depressioner och andra psykiska besvär.

Om du eller ditt barn har problem med tvångsmässigt beteende eller grava koncentrationssvårigheter kan man avhjälpa detta med medicinering.

Anhörig

Det kan vara väldigt svårt och krävande att leva med någon som har Aspergers. Man kan även känna sig ledsen och maktlös över att inte kunna hjälpa till tillräckligt mycket. För detta finns det stödgrupper där man kan få hjälp av varandra. För hjälp och stöd kan du kontakta Autism- och Aspergersförbundet.

Senaste Nytt