Aspergers syndrom

Aspergers syndrom är en diagnos inom autismspektrumet som påverkar hur du ser på din omgivning och sociala interaktioner. Du kan ha svårt att läsa av andra människor och har därför svårt att knyta kontakter. Personer med Aspergers syndrom tenderar att ha specialintressen.


Aspergers syndrom – vad är det?

Aspergers syndrom är en funktionsnedsättning som yttrar sig genom att man har ett annorlunda tankesätt och uppfattning om omvärlden. Aspergers kan vara ärftligt, men beror inte på psykosociala faktorer från barndomen.

Man räknar med att cirka 4 av 1000 personer har aspergers syndrom och att det troligtvis är något vanligare hos pojkar. Det kan däremot bero på ett mörkertal bland flickorna då deras symptom ser annorlunda ut.

Personer som har aspergers syndrom har ofta en begåvning för något speciellt och har ofta mycket specifika intressen. Har man aspergers syndrom är det aldrig något som syns i första anblick, vilket kan leda till att människor i ens omgivning kan tycka att man är oförskämd. Det är också lätt att personer med aspergers ofta blir missförstådda utan att de själva förstår varför.

Symptom

Symptomen för aspergers är ganska utmärkande. Oftast handlar det om att de inte kan sätta sig in i sociala situationer och förstå hur andra tänker eller känner. De har inte heller samma förmåga att förstå undertoner eller kunna läsa mellan raderna.

Ytterligare symptom kan vara svårigheter i tillvaron med planering och organisering, låsningar i beteenden och ett mycket konkret tänkande vilket kan leda till att allt som sägs tolkas bokstavligen.

Vanliga tecken på asperger:

 • Svårt att förstå vad andra menar och känner. Kroppsspråk, ansiktsuttryck, ironi och osynliga regler i sociala sammanhang kan vara svåra att förstå.
 • Andra har svårt att förstå dig.
 • Du har specifika intressen som tar mycket av din tid.
 • Du har fasta rutiner och det är svårt att ändra dem. Du behöver göra saker och ting på ett visst sätt.
 • Plötsliga förändringar är jobbiga. Du känner dig stressad när saker förändras eller när du inte vet vad som kommer att hända.
 • Nya situationer är jobbiga; det blir svårt att hantera känslor, tankar och beteenden.
 • Du kan reagera starkt på vissa ljus, ljud och lukter.

Aspergers syndrom visar sig i unga år och kan leda till svårigheter i skolan, svårt att delta i lagsporter på gympan, koncentrationssvårigheter samt att de är överaktiva och mycket impulsiva.

Många med Aspergers lär sig att kompensera sina svårigheter senare i livet vilket gör det lättare att leva normalt.

Symptomen för aspergers syndrom dyker ofta upp senare i livet jämfört med autism. Medelåldern då man diagnosticeras med aspergers är vid 8 – 11-årsålder.

Fasta rutiner

För personer med aspergers syndrom är fasta rutiner mycket viktigt; de måste göra saker på samma sätt och vid samma tidpunkt. Att plötsligt ändra på rutiner gör de stressade och ledsna. Om man ändå måste ändra på vissa rutiner är det viktigt att förbereda dem. Det kan man göra genom att använda dessa sju frågor:

 1. Vad ska han/hon göra?
 2. När ska han/hon göra det?
 3. Var ska han/hon vara?
 4. Med vem ska han/hon vara?
 5. Hur länge ska han/hon hålla på?
 6. Vad ska hända sedan?
 7. Vad ska han/hon ha med sig?

Utredning

Vid misstanke om att ditt barn har aspergers kan du vända dig till BUP, barn- och ungdomspsykiatrin, för att kunna göra en utredning. Är du vuxen och har misstankar om att du har aspergers kan du kontakta en psykiatrisk öppenvårdsmottagning för vidare hjälp.

Ofta får man genomgå tester i abstrakt och teoretiskt tänkande samt problemlösning.

Behandling

Behandling av aspergers syndrom handlar i första hand om att anpassa miljön efter behoven som den enskilda personen med aspergers har. Ofta är pedagogiska insatser viktiga för ett barn med aspergers. Det är viktigt att se till att ditt barn får stöd så snart som möjligt för att undvika att sociala situationer ställer för höga krav, vilket senare i livet kan ge depressioner och andra psykiska besvär.

Om du eller ditt barn har problem med tvångsmässigt beteende eller grava koncentrationssvårigheter kan man avhjälpa detta med medicinering.

Anhörig

Det kan vara väldigt svårt och krävande att leva med någon som har aspergers. Man kan även känna sig ledsen och maktlös över att inte kunna hjälpa till tillräckligt mycket. För detta finns det stödgrupper där man kan få hjälp av varandra. För hjälp och stöd kan du kontakta Autism- och Aspergersförbundet.