Vad krävs för att få en ADHD-diagnos?

För att få en diagnos ställd är första steget att kartlägga symptomen för att kunna ställa en korrekt diagnos.

Flicka skriver


Att sätta en korrekt bokstavsdiagnos är svårt och kräver ofta många olika utredningar. För att ställa diagnos görs en omfattande utredning av specialistläkare. Vid behov medverkar även fler yrkesgrupper så som logopeder och sjukgymnaster. Utredningen bör även omfatta skola och föräldrar om det gäller barn. Gäller utredningen en vuxen är det viktigt att se till den aktuella situationen samt att symptom under uppväxten tas med. Samt att man ser till relevanta kulturella och sociala faktorer i omgivningen.

En utredning för att ställa bokstavsdiagnos består av intervjuer, tester och medicinska undersökningar. Även anhöriga och personer som kan vara relevanta för att ställa diagnos intervjuas.

För att en ADHD-diagnos ska ställas krävs bland annat att dessa grundläggande aspekter uppfylls:

 • Symptomen har pågått i minst sex månader
 • Barnets studier och/eller sociala funktion försämras signifikant
 • Symptomen föreligger i minst två miljöer. Exempelvis i hemmet, på förskolan eller skolan
 • Flera symptom har visat sig före 12 års ålder

För att en ADD-diagnos ska ställas krävs att personen uppfyller majoriteten av följande symptom (och inte uppfyller kriterier för hyperaktivitet och impulsivitet):

 • Missar lätt detaljer och gör slarvfel
 • Har problem att hålla uppmärksamheten
 • Disträ vid tilltal och blir lätt distraherad
 • Har svårt att följa instruktioner och slutföra uppgifter
 • Problem med att planera och organisera
 • Undviker mentalt krävande uppgifter, som till exempel skolarbete/läxor
 • Är glömsk och tappar bort saker

ADD är en undergrupp inom ADHD. Det betyder att för en ADHD-diagnos kan man också uppfylla kriterierna för ADD ovan men med tillägget hyperaktivitet/impulsivitet.

Det främsta syftet med att göra en utredning är att skapa förståelse, rätt förutsättningar och kunskap för att kunna hantera symptomen och skapa en väl fungerande vardag. Saker som underlättar och ger rätt förutsättningar till en person med bokstavsdiagnos är bland annat en välstrukturerad vardag, psykosociala insatser som utbildning för anhöriga, arbetsplats, och/eller anpassning i skolan, eventuell centralstimulerande medicin och en förstående omgivning.