Hundratals nya gener kopplade till autism

Med hjälp av maskininlärning har forskare i USA letat igenom hela människans arvsmassa för att upptäcka gener som kan bidra till autismspektrumtillstånd.


Forskare använde sig av en modell av hjärnans komplexa nätverk. Inte bara vilka celler som signalerar med varandra men vilka gener som är på- och avslagna i de olika cellerna under hjärnans utveckling. Ett datorprogram sållade sedan igenom människans alla gener för att upptäcka kandidater som kan bidra till autism och även gener som de i sin tur samarbetar med.

autism-gener-2500

Resultatet blev över 2500 gener, många har aldrig kopplats till autism förut. Endast 65 gener har tidigare utpekats som riskgener.

Autismspektrumtillstånd har blivit allt vanligare de senaste åren men barn diagnostiseras oftast inte förrän efter 3 eller 4 års ålder. Forskare har dessutom märkt att interventioner som terapi tidigt i livet kan hjälpa. Men för att diagnostisering ska kunna ske så tidigt som möjligt behövs en bättre förståelse för vad som orsakar tillståndet till att börja med.

Denna studie ger forskare en stor men specifik grupp gener att börja undersöka för att lära sig mer om när, var och hur autism kommer till. En sådan förståelse är också ovärderlig om läkemedel för behandling ska kunna framställas.