OCD – Tvångssyndrom

Tvångssyndrom, OCD, innebär att du känner att du tvångsmässigt måste göra något för att inte få ångest. Det kan vara att säga fula ord, att maniskt tvätta händerna eller dubbelkolla att spisplattorna är avstängda eller att dörrarna är låsta när du går ut. Är dina tvångstankar så pass jobbiga att det påverkar din vardag finns det bra hjälp att få.

Tvätta händerna
OCD kan yttra sig på många sätt. Till exempel att behöva tvätta händerna många gånger.
Ugn
Eller att dubbelkolla att man har stängt av spisen.
Låsa bildörr
En del är oroliga att de inte låst dörren ordentligt och måste låsa dörren flera gånger för att vara säker.


Alla kan ibland ha tvångsliknande tankar som gör att vi måste göra något eller inte göra något. När vi lämnar hemmet dubbelkollar vi att ytterdörren är låst. Eller att få för sig att det betyder otur om vi går på vissa brunnar.

Om dessa tvångstankar påverkar dig så pass mycket att du får ångest kan du ha OCD – tvångssyndrom.

OCD – vad är det?

OCD på engelska står för obsessive compulsive disorder och översätts till svenska som tvångsmässiga tankar och handlingar. Får du tvångssyndrom i unga år eller i tonåren kan det bero på att du rent generellt mår psykiskt dåligt. Men var går gränsen mellan att vara sjuk och normal?

Alla människor oroar sig till viss grad; du kan undra över om du kommit ihåg att stänga av kaffebryggaren hemma. Men skillnaden mellan att vara sjuk och normal är att om du är sjuk tar oron överhand vilket ställer till det i vardagen. Du kommer för sent till jobbet och kan inte sköta ditt liv på ett normalt sätt.

Symptom

Har du tvångssyndrom har du så kallade tvångstankar som kan leda till att du måste göra vissa saker för att minska ångesten eller för att undvika att något hemskt ska hända. Dessa handlingar kallas för tvångshandlingar.

Det vanligaste är att du har både tvångstankar och tvångshandlingar. Men en del har bara problem med tvångstankar.

Tvångstankar

Oönskade tankar och fantasier. De kan kännas obehagliga, vara obehagliga, göra att du får ångest. Tankarna kan vara så pass starka att du får svårt att fokusera på något annat. Tvångstankarna handlar vanligen om att man ska göra andra besvikna. Kan även handla matt  skada någon eller orsaka en katastrof. Det är också vanligt med bacillskräck och vara rädd för att bli smittad av olika sjukdomar.

Tvångshandlingar

Kan vara att du känner ett tvång att placera saker på ett visst sätt eller att upprepa ett visst ord eller siffra ett visst antal gånger. Det kan också vara att du måste tvätta händerna ofta för att du är rädd för smuts eller har bacillskräck. Eller att du måste rycka i handtaget till ytterdörren för att försäkra dig om att dörren är låst. Vissa känner ett tvång att rycka bort hår från huvudet och/eller kroppen. Detta kallas gör trichotillomani.

OCD-test

Är du osäker om dina tankar och handlingar är tvångsmässiga kan du göra vårt OCD-test. Testet är ett självskattningstest och ger dig en indikation på om du har OCD. Testet ersätter inte en utredning av en sjukvårdsexpert. Du ska alltid kontakta sjukvården för att få en diagnos och eventuell behandling.

Behandling

Den behandling som visat sig mest effektiv vid OCD är antidepressiva läkemedel samt kognitiv beteendeterapi KBT.

Du kan också få hjälp av ideella föreningen OCD-förbundet. Där kan du få träffa personer som har OCD och få tips och inspiration som kan underlätta vardagen.