Autism

Autism är en funktionsnedsättning som leder till perceptionsstörningar. Du har svårt att tolka information och se till andra människors behov, tankar och känslor. Diagnosen påverkar alla på olika sätt. Autism är till stor del ärftligt.

Tre personer diskuterar arbete
Personer med autism har svårt att tolka information och se till andra människors behov, tankar och känslor.
Pojke skriver
Autism är vanligare bland barn än vuxna. Drabbar fler pojkar än flickor.
Tjej som sitter upp i sängen
Det är vanligt att personer med autism har andra tillstånd såsom sömnproblem, depression, epilepsi, dyslexi eller ADHD.


fler Vanliga symptom vid autism

Personer som lider av autism fungerar annorlunda och det har att göra med hur hjärnan hanterar information. De har svårt med att tolka information och att se helhet och sammanhang. Andra symptom kan vara att det är svårt att byta mellan olika aktiviteter eller bryta en tankebana.

Tecken på autism:

 • Svårt med kontakt med andra människor
 • Svårt att föra en normal konversation
 • Dålig fantasiförmåga och är begränsade i sitt beteende och i lekar
 • Mycket snäva intressen

Sociala samspelet

Har du autism har du svårigheter med att tolka det sociala samspelet. Som till exempel att förstå kroppsspråk, ansiktsuttryck, ironi, humor och olika sociala regler. Det kan vara svårt att föra en normal konversation, i synnerhet om det rör ett ämne som ligger utanför ditt intresseområde. Andra kan ha svårt att förstå dig.

Upprepande beteende

En del uppvisar upprepande, enformiga eller ovanliga beteenden. Upprepande rörelser kan vara att du spretar eller viftar med händerna. Oftast sker detta när du är stressad eller upprymd, och rörelserna har en lugnande effekt.

Gillar rutiner

Plötsliga förändringar och nya situationer gör dig stressad och ledsen. Du föredrar en vardag med rutiner och struktur. Du gillar förutsägbarhet och tydlighet.

Har snäva intressen

Personer med autism har ofta snäva intressen som de gillar att grotta ner sig i. Mycket tid läggs på dessa intressen.

Perceptionsstörningar

Du reagerar annorlunda på sinnesintryck. Till exempel kan du reagera starkt på vissa lukter, ljud och ljus. Alla intryck behöver inte innebära obehag. Vissa lukter kan till och med vara spännande och behagliga.

Vem drabbas av autism?

Autism är en funktionsnedsättning som drabbar 6 av 1000 barn. Funktionsnedsättningen är något mer vanlig bland pojkar och grundar sig i en biologisk eller neurologisk avvikelse som till stor del är ärftlig.

Andra tillstånd samtidigt

Det är vanligt att personer med autism även har andra tillstånd.

 • Dyslexi
 • Add eller ADHD
 • Sömnsvårigheter
 • Tvångssyndrom (OCD), ångest, fobier
 • Depression
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Epilepsi

Utredning

Alla undersökningar är riktade, vilket innebär att det inte påbörjas någon utredning om det inte finns misstankar om autism. Då görs en medicinsk undersökning. Vid en sådan utredning får föräldrarna till barnet tala om hur utvecklingen sett ut och hur barnet fungerar i sociala situationer som på förskolan eller i skolan. Sedan testar läkaren barnets tankeförmåga och tal för att kunna göra en korrekt bedömning

Ibland görs även en neurologisk utredning som innefattar magnetröntgen och EEG samt funktionskontroller. Detta görs för att kunna utesluta exempelvis epilepsi och hjärntumör.

Tips! Gör vårt autism-test för att få en indikation på om du har autistiska drag.

Behandling

Eftersom att autism är en funktionsnedsättning som påverkar hela livet handlar det inte om en specifik behandling utan snarare ett förhållningssätt till funktionsnedsättningen. Kognitiva och beteendeinriktade behandlingar har visat sig vara mycket effektiva för autism.

För att ett autismpedagogiskt förhållningssätt ska fungera gäller det att alla runt barnet är med på samma behandlingsmetod. Det räcker med andra ord inte att det finns ett visst förhållningssätt hemma utan skolan måste också vara fullt införstådda med vad som gäller.

Det är dessutom mycket viktigt att denna typ av behandling påbörjas så tidigt som möjligt för att kunna ge barnet goda möjligheter till utveckling.

Så kan träningen se ut

Det är viktigt att hela tiden öva in nya kunskaper. Det kan handla om att träna på att kommunicera, umgås med andra och göra praktiska saker.

I förskolan kan barnet träna ungefär fem timmar per dag, varje dag, tillsammans med en vuxen. Barnet behöver då träna tillsammans med en vuxen och få mycket uppmuntran när träningen går bra. Även föräldrar ska medverka i denna träning.

Blir lättare med ålder

Med tiden mognar nervsystemet och med åldern blir det lättare att hantera de svårigheter som man har vid autism. Men det är viktigt att komma ihåg att även träning och stöd påverkar nervsystemet positivt.

Autism hos vuxna

Även som vuxen kan man behöva extra stöd och tid för att lära sig nya saker. Vissa vuxna personer med autism kan bo själva, medan andra behöver stöd i hemmet eller gruppboende.

Vuxna med autism, kan precis som barn med autism, ha svårt att umgås med andra människor och få vänner.