✕ Stäng

Autism

Autism är en funktionsnedsättning som till stor del är ärftlig. Själva ordet autism betyder att det finns svårigheter i att ta in och tolka information. Det leder till att det är mycket svårt att se till andra människors behov, tankar och känslor.

Emilie Karlson och Linda Nestor, redaktörer på Healthcare Media
Senast uppdaterad 1 mars 2019

AutismVanliga symptom vid autism

Personer som lider av autism har svårt med att tolka information och att se helhet och sammanhang. Andra symptom kan vara att det är svårt att byta mellan olika aktiviteter eller bryta en tankebana.

Barn som har autism har tydliga symptom då de har:

  • Svårt med kontakt med andra människor
  • Svårt att föra en normal konversation
  • Dålig fantasiförmåga och är begränsade i sitt beteende och i lekar
  • Mycket snäva intressen

Vem drabbas av autism?

Autism är en funktionsnedsättning som drabbar 6 av 1000 barn. Funktionsnedsättningen är något mer vanlig bland pojkar och grundar sig i en biologisk eller neurologisk avvikelse som till stor del är ärftlig

Utredning

Alla undersökningar är riktade, vilket innebär att det inte påbörjas någon utredning om det inte finns misstankar om autism. Då görs en medicinsk undersökning. Vid en sådan utredning får föräldrarna till barnet tala om hur utvecklingen sett ut och hur barnet fungerar i sociala situationer som på förskolan eller i skolan. Sedan testar läkaren barnets tankeförmåga och tal för att kunna göra en korrekt bedömning

Ibland görs även en neurologisk utredning som innefattar magnetröntgen och EEG samt funktionskontroller. Detta görs för att kunna utesluta exempelvis epilepsi och hjärntumör.

Behandling

Eftersom att autism är en funktionsnedsättning som påverkar hela livet handlar det inte om en specifik behandling utan snarare ett förhållningssätt till funktionsnedsättningen. Kognitiva och beteendeinriktade behandlingar har visat sig vara mycket effektiva för autism.

För att ett autismpedagogiskt förhållningssätt ska fungera gäller det att alla runt barnet är med på samma behandlingsmetod. Det räcker med andra ord inte att det finns ett visst förhållningssätt hemma utan skolan måste också vara fullt införstådda med vad som gäller.

Det är dessutom mycket viktigt att denna typ av behandling påbörjas så tidigt som möjligt för att kunna ge barnet goda möjligheter till utveckling.

Så kan träningen se ut

Det är viktigt att hela tiden öva in nya kunskaper. Det kan handla om att träna på att kommunicera, umgås med andra och göra praktiska saker.

I förskolan kan barnet träna ungefär fem timmar per dag, varje dag, tillsammans med en vuxen. Barnet behöver då träna tillsammans med en vuxen och få mycket uppmuntran när träningen går bra. Även föräldrar ska medverka i denna träning.

Blir lättare med ålder

Med tiden mognar nervsystemet och med åldern blir det lättare att hantera de svårigheter som man har vid autism. Men det är viktigt att komma ihåg att även träning och stöd påverkar nervsystemet positivt.

Autism hos vuxna

Även som vuxen kan man behöva extra stöd och tid för att lära sig nya saker. Vissa vuxna personer med autism kan bo själva, medan andra behöver stöd i hemmet eller gruppboende.

Vuxna med autism, kan precis som barn med autism, ha svårt att umgås med andra människor och få vänner.

Senaste Nytt