Omognad kan misstas för adhd

Barn som föds sent på året diagnosticeras oftare med adhd. Anledningen kan vara att omognad misstas för adhd.


Barn som föds sent på året har 30 procents större sannolikhet att få en ADHD diagnos jämfört med de barn som föds tidigare på året. Den allra tydligaste skillnaden finns bland pojkar. En pojke som föds i december har hela 39 procents högre sannolikhet att diagnosticeras med adhd jämfört med en pojke som föds i januari, rapporterar Sveriges Radio.

En anledning till att adhd-diagnoserna är fler bland barn som föds senare på året tros vara att läkare i många fall misstar omogenhet för adhd.

– Det väcker ju en del frågor, säger Peter Salmi, utredare inom psykiatri på Socialstyrelsen. En uppenbar fråga är om det är fel personer som får diagnosen. Om vi snarare medicinerar omogenhet, att det blir en slags medikalisering av omogenhet. Men det kan också vara så det är personer som har en mild form av adhd, som i kombination med omogenheten blir mer synlig, säger Peter Salmi till Sveriges Radio.

Socialstyrelsen har också uppmärksammat att man på vissa håll i landet diagnosticerar fler barn med adhd än vad som uppskattas finnas i befolkningen. Det innebär en risk för att barn som inte har sjukdomen ändå medicineras och de långsiktiga effekterna av adhd-medicinering är ännu inte belagda. Samtidigt vet man också att de barn som har adhd men som inte får hjälp löper en stor risk att inte klara skolan och drabbas av psykosociala problem senare i livet.

– Det handlar ju om att rätt person ska få rätt diagnos och behandlas vid rätt tillfälle, säger Peter Salmi. Om det handlar om överdiagnostik så antyder ju det att personer som kanske inte ska ha diagnosen ändå får den, och då ofta läkemedelsbehandlas.