Test: Autism

Detta självtest kan ge en indikation om du visar autistiska symtom eller symtom på andra autismspektrumtillstånd (AST).


Detta självtest är baserat på Autism Spectrum Quotient (AQ-testet) som publicerades i 2001 av Simon Baron-Cohen och hans kollegor vid Autism Research Centre i Cambridge, England.

Testet är ämnat för vuxna med genomsnittlig IQ, för att undersöka om de har symtom som tyder på autism eller autismspektrumtillstånd (AST).

Detta test är inte ämnat för att diagnosticera AST utan för att ge en indikation om du har symtom. De personer som visar autistiska symtom i detta test kan fortfarande leva sina vardagliga liv utan några som helst svårigheter.

Testet har 50 frågor och tar några minuter att slutföra.

Fråga 1 av 50
Jag gör hellre saker med andra än på egen hand.