Tourettes syndrom

Tourettes syndrom (TS) innebär att du gör tvångsmässiga upprepande rörelser och läten som kallas tics. Symptomen uppstår alltid som barn, och försvinner ofta eller blir lindrigare som vuxen.


Tourettes syndrom

Tourettes syndrom uppstår när du är barn i form av tvångsmässiga reflexliknande rörelser eller ljud.

Symptom på Tourettes syndrom

Tourettes syndrom kan skilja sig väldigt mycket i symptom med ofrivilliga rörelser eller ljud och i vilken grad dessa kommer.

Ofrivilliga rörelser

De reflexliknande rörelserna kan börja som ryckningar i en arm eller ett ben. Det kan också börja med blinkningar eller ryckningar i ansiktet och på överkroppen.

Ofrivilliga ljud

Om tourettes syndrom tar sig form av ofrivilliga ljud kan detta vara i form av harklingar, hostningar eller visslingar.

Ofrivilliga könsord

Det är bara i få fall som ljudliga tics är ofrivilliga ord och kommentarer så som könsord. Detta tillstånd kallas för koprolali eller kopropraxia.

Undersökningar vid Tourettes syndrom

Misstänker du att du eller ditt barn har tourettes syndrom är det viktigt att söka läkarvård. Med hjälp av rätt diagnos kan man få det stöd och den insikt man behöver.

I undersökningar för Tourettes syndrom tittar man på om det handlar om både motoriska tics och en eller flera vokala tics. Hur ofta ticsen kommer, om de kommer i serier och hur länge detta har pågått. Dessutom är det viktigt att ta reda på om detta påverkar andra faktorer i livet så som det sociala.

Ticsen ska också ha börjat innan 18 års ålder för diagnosen Tourettes syndrom.

Orsaker

Tourettes syndrom är till viss del ärftligt. Men detta ofta i kombination med andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar så som OCD, adhd, dyslexi, ångest eller depression.

Om en förälder bär på anlag för tics så är det 50 procent risk att barnet ärver det.

Tourettes syndrom barn

Tourettes börjar alltid hos barn. De första symptomen brukar komma när barnet är mellan fem till sju år. Även om det kan komma både tidigare och senare, men aldrig senare än 18 års ålder.

Det är vanligare att pojkar drabbas än flickor.

Tourettes syndrom vuxna

Tourettes startar alltid som barn, men kan finnas kvar upp i vuxen ålder.

Studier visar dock att 80 procent av de som lidit av Tourettes som barn får minskade symptom eller att symptomen helt försvinner i vuxen ålder.

Om inte annat lär sig de flesta vuxna att hantera sina tics med så kallade motrörelser.

Tourettes syndrom behandling

Om ticsen är lindriga behövs oftast ingen behandling. Däremot kan det hjälpa barnet och andra i dess omgivning att vara medveten om att det rör sig om tics och att det alltså inte är något som barnet själv kan välja att göra eller inte göra.

Om ticsen är väldigt störande finns det läkemedel som kan minska ticsen. Eftersom det dessutom är vanligt med adhd, OCD eller dyslexi i samband med tics kan det bli aktuellt med stöd i skolan om barnet har svårt med inlärning och koncentration.

Behandla ticsen

Många lär sig att minska sina tics genom att göra så kallade motrörelser. Detta kan dock ta tid att lära sig.

Hur motrörelserna ser ut beror på vilka tics du har. Men det handlar om att göra en rörelse som gör det omöjligt för ticset att komma.