Test: Är mina tvångstankar OCD?

Är du osäker på om dina tankar och handlingar är tvångsmässiga?
Gör vårt OCD-test. Testet är ett självskattningstest och ger en indikation på om du har OCD. Testet ersätter inte en utredning av en sjukvårdsexpert. Du ska alltid kontakta sjukvården för att få en diagnos och eventuell behandling.

Person tvättar händerna


Fråga 1 av 16
I jämförelse med andra, är du särskilt noggrann med dina saker och tänker på symmetri? Till exempel hur du förvarar saker i lådor, bokhyllor eller garderob?