Test: Är mina tvångstankar OCD?

Är du osäker på om dina tankar och handlingar är tvångsmässiga?
Gör vårt OCD-test. Testet är ett självskattningstest och ger en indikation på om du har OCD. Testet ersätter inte en utredning av en sjukvårdsexpert. Du ska alltid kontakta sjukvården för att få en diagnos och eventuell behandling.

Person tvättar händerna


Fråga 2 av 16
Är du plågad av tvångstankar när du lämnar hemmet och måste dubbelkolla om till exempel spisen eller kaffemaskinen är på eller kranen rinner?