Gunnel Gudbrand


Gunnel är mamma till en son som har OCD. Diagnosen ledde till många problem både för Gunnel och hennes son. När de fick rätt diagnos så kunde de tillsammans söka upp kunskap om OCD, vilket gjorde att allt blev mycket lättare. Gunnel är medlem i Svenska OCD förbundet vilket har hjälpt väldigt mycket. I förbundet så har hon fått träffa människor i liknande situationer, vilket har bidragit till att hon fått samtala med folk som förstår vad man går igenom.