Lotta Lundh

Att vara förälder till ett speciellt barn

krönikaFörfattaren Lotta Lundh är mamma till en 8-årig dotter med autism nivå 2 och ADD. I denna krönika berättar hon om hur det är att vara mamma till ett barn med speciella behov.

Bild t.v från Barnsjukhuset Martina.

Ska ditt barn utredas för ADHD?

artikelPsykologen Kajsa Bergman berättar hur det går till på Barnsjukhuset Martina i Stockholm.

Tonåring sover

Mer sömn kan hjälpa tonåringar med ADHD

nyhetBättre fokus bland tonåringar med ADHD om de sover mer, visar ny forskning från USA som presenteras vid konferensen Experimental Biology 2019 i Florida.

Autism

Världsautismdagen

På världsautismdagen uppmärksammas autism runtom i världen med bokbord, utställningar, föredrag och filmvisningar.

Linda 2000x900

Att acceptera sig själv

Jessica kunde för allt i världen inte förstå varför hon inte kunde följa enkla saker som ett recept eller en vägbeskrivning. Men att klara av skolan eller ha vänner var aldrig något problem. Vid 32 års ålder förstod hon varför – hon hade ADHD.

MrsHyper 1000x600

9 myter om adhd

När Jessicas son diagnostiserades med adhd fick hon panik och trodde att sonen aldrig skulle bli normal. Rädslan grundades på fördomar och okunskap. Nu har hon större förståelse för diagnosen och delar med sig av myterna hon trodde var sanna.

barn-skola-test

Vad krävs för att få en ADHD-diagnos?

För att få en diagnos ställd är första steget att kartlägga symptomen för att kunna ställa en korrekt diagnos.

dator-sang-lasa

Skillnaden mellan ADD och ADHD

Begreppet ADHD är ett huvudbegrepp, bokstavsdiagnosen ADD är en form av ADHD.

kuddkrig-barn-leker

Bokstavsdiagnoser hos barn

Hos barn med ADD och ADHD kan det kännas som att det antingen saknas gas- eller bromspedal ibland. Vissa barn är hyperaktiva på en nivå som är över normalt och andra vänder sig inåt, försvinner in i dagdrömmar och har svårt att koncentrera sig.

Marcus Neumann bor i Uppsala och jobbar som fritidsledare.

Hur man håller sig skolmotiverad med ADHD

Marcus, 27, har ADHD och delar med sig av sina bästa tips för att klara studierna.

Jill - Bild - 900

5 tips till föräldrar med barn som har ADHD

Jill Nyqvist hjälper andra att utvecklas till den förälder de vill vara. Här kommer hennes bästa tips.

Gunnel Gudbrand - OCD - Artikelbild FB

Hur det är att leva med OCD

Gunnel Gudbrand berättar om hur det är att leva med någon som har OCD och ger sina bästa tips till andra anhöriga.

adhd-symptom-test-vuxen

ADHD-test för vuxna

Detta självtest kan ge en indikation om du visar symptom som tyder på ADHD.

adhd-medicin-sverige-lan

Förskrivning av ADHD-medicin varierar stort i Sverige

”Det kan handla om att förekomsten av ADHD är olika i landet. Men det kan också bero på bristande tillgång till kompetens och resurser för att utreda ADHD, eller att diagnostiken tillämpas olika.”

sjalvmord-tourettes

Personer med tics har högre risk för självmord

forskningMänniskor med Tourettes syndrom eller kroniska tics, har högre risk att begå självmord än resten av befolkningen. Det visar en ny studie från Karolinska institutet.

gravid-soffa-flu

Oklar koppling mellan influensa hos gravida och autism

Forskare visar motstridiga resultat om huruvida influensa under graviditeten ökar risk för autism hos barnet. Troligen ”en av många riskfaktorer” sammanfattar forskare bakom den senaste studien.

100 år gammal medicin ger hopp till barn med autism

En liten pilotstudie av det 100-år gamla läkemedlet suramin visar mätbara, om än tillfälliga, förbättringar av autismsymptom efter bara en dos.

barn med ipad

Upptäckt: högriskgener bakom Tourettes

forskningFör första gången upptäcks genmutationer som ökar risken för Tourettes. Forskare bakom studien ser en ljus framtid med helt nya möjligheter att utveckla effektiva behandlingar.

NPF uppmärksammas på mjölkkartonger

synliggöraTillsammans med Arla har Hjärnfonden valt att starta sin kampanj ”Min fulla potential” på baksidan av mjölkpaket i hopp om att informationen når rätt målgrupp, de yngre.

Insatserna för barn med autism minskar

inrikesMörka siffror från Socialstyrelsen visar att insatser för barn med funktionsnedsättningar som autism, minskar i Sverige: ”Det här handlar om barnens rätt till utveckling”.

Barn med downs syndrom

Vartannat barn med Downs har autism eller ADHD

akademiskaForskarna till studien anser att många av dessa barn är otillräckligt utredda och saknar rätt diagnos.

DNA-molekyl med autism gener

Hundratals nya gener kopplade till autism

genetikMed hjälp av maskininlärning har forskare i USA letat igenom hela människans arvsmassa för att upptäcka gener som kan bidra till autismspektrumtillstånd.

Adhd-läkemedel kan påverka ditt barns hjärtrytm

De allra vanligaste adhd-läkemedlen som innehåller metylfenidat kan leda till rubbningar av hjärtrytmen hos barn och ungdomar, enligt Vetenskapsradion.

test

Autismtest

självtestDetta självtest kan ge en indikation om du visar autistiska symtom eller symtom på andra autism spektrum tillstånd.

neuroner

Hjärncellerna som styr din uppmärksamhet

forskningSvenska forskare pekar ut hjärnceller som hjälper oss hålla uppmärksamheten uppe. Kan vi manipulera dem i framtiden?

maten spelar roll vid adhd

Maten kan spela en stor roll hos barn med ADHD

forskningBarn med ADHD har en påverkad blodsockerreglering. Vilket i sin tur påverkar koncentrationen. Det visar ny forskning som nu öppnar upp för nya möjligheter i behandling vid ADHD.

Adhd fördubblar risken att dö i förtid

forskningDen som har en adhd-diagnos har en dubbelt så hög risk att dö i förtid jämfört med den övriga befolkningen. Kvinnor med adhd har en större risk än män med adhd.

Läkemedel vid adhd godkänns för vuxna

Läkemedel vid adhd godkänns för vuxna

nyhetDet första centralstimulerande läkemedlet har nu godkänts av Läkemedelsverket som behandling av vuxna med adhd. Tidigare har denna typ av läkemedel endast varit godkänt för barn upp till 18 år.

Kunskapsstöd till skolorna för att tidigt upptäcka adhd

Kunskapsstöd till skolorna för att tidigt upptäcka adhd

nyhetPersonal inom skola, vård och omsorg får nu redskap för att kunna uppmärksamma och känna igen problem som kan tyda på adhd. Detta för att tidigt upptäcka och behandla adhd.

Fler barn och unga får adhd-läkemedel

Fler barn och unga får adhd-läkemedel

nyhetAllt fler får centralstimulerande adhd-läkemedel, trots att man fortfarande inte vet vilken effekt användningen har på lång sikt.

ADHD

Detta är adhd

faktaAdhd, attention deficit hyperactivity disorder, kan upplevas som rastlöshet och svårigheter att koncentrera sig. Symptomen syns oftast hos barn, men adhd kan finnas kvar i vuxen ålder även om de flesta symptom är mildare då.

add - en form av adhd

Add – en form av adhd

faktaDu som har add har symptom så som uppmärksamhetsproblem och impulsivitet men saknar, till skillnad från andra former av adhd, överaktiviteten. På grund av att add inte syns så mycket utåt tar det ofta längre tid att upptäcka add.