✕ Stäng

Världsautismdagen

På världsautismdagen uppmärksammas autism runtom i världen med bokbord, utställningar, föredrag och filmvisningar.

Gilla oss och få...

...de viktigaste hälsonyheterna direkt i ditt Facebookflöde

Vad krävs för att få en ADHD-diagnos?

För att få en diagnos ställd är första steget att kartlägga symptomen för att kunna ställa en korrekt diagnos.

Bokstavsdiagnoser hos barn

Hos barn med ADD och ADHD kan det kännas som att det antingen saknas gas- eller bromspedal ibland. Vissa barn är hyperaktiva på en nivå som är över normalt och andra vänder sig inåt, försvinner in i dagdrömmar och har svårt att koncentrera sig.

Hur det är att leva med OCD

Gunnel Gudbrand berättar om hur det är att leva med någon som har OCD och ger sina bästa tips till andra anhöriga.

Personer med tics har högre risk för självmord

ForskningMänniskor med Tourettes syndrom eller kroniska tics, har högre risk att begå självmord än resten av befolkningen. Det visar en ny studie från Karolinska institutet.

100 år gammal medicin ger hopp till barn med autism

En liten pilotstudie av det 100-år gamla läkemedlet suramin visar mätbara, om än tillfälliga, förbättringar av autismsymptom efter bara en dos.

Upptäckt: högriskgener bakom Tourettes

ForskningFör första gången upptäcks genmutationer som ökar risken för Tourettes. Forskare bakom studien ser en ljus framtid med helt nya möjligheter att utveckla effektiva behandlingar.

Insatserna för barn med autism minskar

InrikesMörka siffror från Socialstyrelsen visar att insatser för barn med funktionsnedsättningar som autism, minskar i Sverige: ”Det här handlar om barnens rätt till utveckling”.

Vartannat barn med Downs har autism eller ADHD

AkademiskaForskarna till studien anser att många av dessa barn är otillräckligt utredda och saknar rätt diagnos.

Hundratals nya gener kopplade till autism

GenetikMed hjälp av maskininlärning har forskare i USA letat igenom hela människans arvsmassa för att upptäcka gener som kan bidra till autismspektrumtillstånd.

Autismtest

SjälvtestDetta självtest kan ge en indikation om du visar autistiska symtom eller symtom på andra autism spektrum tillstånd.

Hjärncellerna som styr din uppmärksamhet

FORSKNINGSvenska forskare pekar ut hjärnceller som hjälper oss hålla uppmärksamheten uppe. Kan vi manipulera dem i framtiden?

Maten kan spela en stor roll hos barn med ADHD

FORSKNINGBarn med ADHD har en påverkad blodsockerreglering. Vilket i sin tur påverkar koncentrationen. Det visar ny forskning som nu öppnar upp för nya möjligheter i behandling vid ADHD.

Läkemedel vid adhd godkänns för vuxna

NYHETDet första centralstimulerande läkemedlet har nu godkänts av Läkemedelsverket som behandling av vuxna med adhd. Tidigare har denna typ av läkemedel endast varit godkänt för barn upp till 18 år.

Kunskapsstöd till skolorna för att tidigt upptäcka adhd

NYHETPersonal inom skola, vård och omsorg får nu redskap för att kunna uppmärksamma och känna igen problem som kan tyda på adhd. Detta för att tidigt upptäcka och behandla adhd.

Fler barn och unga får adhd-läkemedel

NYHETAllt fler får centralstimulerande adhd-läkemedel, trots att man fortfarande inte vet vilken effekt användningen har på lång sikt.

Detta är adhd

FAKTAAdhd, attention deficit hyperactivity disorder, kan upplevas som rastlöshet och svårigheter att koncentrera sig. Symptomen syns oftast hos barn, men adhd kan finnas kvar i vuxen ålder även om de flesta symptom är mildare då.

Add – en form av adhd

FAKTADu som har add har symptom så som uppmärksamhetsproblem och impulsivitet men saknar, till skillnad från andra former av adhd, överaktiviteten. På grund av att add inte syns så mycket utåt tar det ofta längre tid att upptäcka add.

Senaste Nytt