✕ Stäng

Hjärncellerna som styr din uppmärksamhet

FORSKNINGSvenska forskare pekar ut hjärnceller som hjälper oss hålla uppmärksamheten uppe. Kan vi manipulera dem i framtiden?

Maten kan spela en stor roll hos barn med ADHD

FORSKNINGBarn med ADHD har en påverkad blodsockerreglering. Vilket i sin tur påverkar koncentrationen. Det visar ny forskning som nu öppnar upp för nya möjligheter i behandling vid ADHD.

Läkemedel vid adhd godkänns för vuxna

NYHETDet första centralstimulerande läkemedlet har nu godkänts av Läkemedelsverket som behandling av vuxna med adhd. Tidigare har denna typ av läkemedel endast varit godkänt för barn upp till 18 år.

Gilla oss och få...

...de viktigaste hälsonyheterna direkt i ditt Facebookflöde

Kunskapsstöd till skolorna för att tidigt upptäcka adhd

NYHETPersonal inom skola, vård och omsorg får nu redskap för att kunna uppmärksamma och känna igen problem som kan tyda på adhd. Detta för att tidigt upptäcka och behandla adhd.

Fler barn och unga får adhd-läkemedel

NYHETAllt fler får centralstimulerande adhd-läkemedel, trots att man fortfarande inte vet vilken effekt användningen har på lång sikt.

Detta är adhd

FAKTAAdhd, attention deficit hyperactivity disorder, kan upplevas som rastlöshet och svårigheter att koncentrera sig. Symptomen syns oftast hos barn, men adhd kan finnas kvar i vuxen ålder även om de flesta symptom är mildare då.

Add – en form av adhd

FAKTADu som har add har symptom så som uppmärksamhetsproblem och impulsivitet men saknar, till skillnad från andra former av adhd, överaktiviteten. På grund av att add inte syns så mycket utåt tar det ofta längre tid att upptäcka add.

Dagens Hälsa

Senast från Healthcare Media