Test: Autism

Detta självtest kan ge en indikation om du visar autistiska symtom eller symtom på andra autism spektrum tillstånd.

Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 7 mars 2019

Detta självtest är baserat på Autism Spectrum Quotient (AQ-testet) som publicerades i 2001 av Simon Baron-Cohen och hans kollegor vid Autism Research Centre i Cambridge, England.

Testet är ämnat för vuxna med genomsnittlig IQ, för att undersöka om de har symtom som typer på autism eller autismspektrumtillstånd (AST).

Detta test är inte ämnat för att diagnosticera AST utan för att ge en indikation om du har symtom. De personer som visar autistiska symtom i detta test kan fortfarande leva sina vardagliga liv utan några som helst svårigheter.

Testet har 50 frågor och tar några minuter att slutföra.

Du visar inte symtom på autismspektrumtillstånd

Svaret är baserat på ditt resultat, 15 poäng.

Ditt resultat i detta test tyder på att du inte visar symtom på autismspektrumtillstånd.

När detta test har utvärderats på kontrollpersoner är genomsnittsresultatet ungefär 16,4 poäng. Män brukar få något högre, 17 poäng, och kvinnor något lägre, 15 poäng.

80 procent av testpersoner med autism får 32 poäng eller mer i detta test.