Jessica Hjert Flod


Jessica Hjert Flod är föreläsaren och författaren som brinner för socialt arbete. Vid 32 års ålder diagnostiserades hon för ADHD.
Hon har en kandidatexamen i psykologi och en magisterexamen i kriminologi.
Just nu studerar hon Grundläggande psykoterapiutbildning KBT (steg 1).