Förskrivning av ADHD-medicin varierar stort i Sverige

Enligt statistik från Socialstyrelsen varierar förskrivning av ADHD-medicin stort mellan län i Sverige. Det är tydligt i åldersgruppen 10-17 år som är den åldersgrupp som använder mest ADHD-medicin. – Vården ska vara patientsäker och jämlik oavsett var man bor, och därför är det angeläget att analysera närmare vad som ligger bakom de stora skillnaderna. Det … Fortsätt läsa Förskrivning av ADHD-medicin varierar stort i Sverige